วิธีการทำ ไวน์แตงโม Watermelon Wine Recipe

หมวดหมู่: ไวน์ WINE

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

สูตรทำไวน์แตงโม Watermelon Wine Recipe

สำหรับ 1 แกลลอน (3.8 ลิตร)

ส่วนผสม Ingredients

 • น้ำแตงโม 1.9 ลิตร
 • น้ำเปล่า 1.9 ลิตร
 • น้ำตาล 0.9 กก.
 • Acid Blend 2.5 ช้อนชา
 • Tannin (สารแทนนิน) 1/8 ช้อนชา
 • Yeast Nutrient (อาหารยีสต์) 1 ช้อนชา
 • Campden tablet (KMS) 1 เม็ด บดเป็นผง
 • ยีสต์ 1 ซอง เช่น Lalvin EC-1118
  LALVIN EC-1118 Yeast ยีสต์สำหรับหมักไวน์ 5 กรัม

วิธีการทำ

 1. ความถ่วงจำเพาะเริ่มต้นของน้ำผลไม้คือ 1.085 (สามารถใช้เครื่องวัดความหวานและแอลกอฮอล์วัดได้ โดยมีค่า BRIX ประมาณ 20.43)
  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ refractometer use
 2. ตัดแตงโมเป็นชิ้นเล็กๆโดยแยกเม็ดออก
  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 3. ใส่เนื้อแตงโมที่หั่นไว้ในถุงไนลอนตาข่าย หรือถุงกรอง บีบและคั้นน้ำผลไม้ลงในถังหมักหลัก โดยเก็บกากผลไม้ไว้ในถุงกรอง และใส่ลงไปในถังหมักด้วย

 4. ต้มน้ำเปล่าและละลายน้ำตาลทั้งหมด ทิ้งไว้ให้เย็น หลังจากนั้นทำการเติมส่วนผสมทั้งหมด ยกเว้นยีสต์ คนส่วนผสมทั้งหมดในถังให้เข้ากัน และทำการปิดฝาถัง ตั้งทิ้งไว้

 5. หลังจากครบ 24 ชม. ให้ทำการเติมยีสต์ และปิดฝาถังหมัก

 6. คนน้ำผลไม้ทุกวัน และทำการตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะ
  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ red wine install airlock

 7. เมื่อค่าความถ่วงจำเพาะลดลงเหลือ 1.040 หรือ BRIX = 98 (ประมาณ 3 -5 วัน ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด) ให้บีบน้ำจากถุงกรองเบา ๆ นำกากและถุงกรองออก และใช้กาลักน้ำแยกน้ำส่วนใสออกจากตะกอนไปไว้ที่ถังหมักใบ 2 หลังจากนั้นทำการติดตั้ง Airlock ที่ถังหมักใบนี้ เพื่อหมักไวน์ต่อ (หมักทิ้งไว้ ห้ามเปิดถังหมัก หรือทำการคนใดๆทั้งสิ้น)

 8. เมื่อการหมักเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ค่าความถ่วงจำเพาะจะลดลงเหลือประมาณ 1.000 , BRIX = 0 (ใช้เวลาประมาณ 3 อาทิตย์ ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด) ทำการแยกตะกอนออกด้วยกาลักน้ำ และทำการติดตั้ง Airlock กลับเข้าไปอีกครั้ง และหมักต่อไป

 9. หมักต่อไปอีกเป็นเวลา 2 เดือน และทำการยุติการหมัก ก่อนการบรรจุขวด

เขียนโดย Cheese And Wine ห้ามคัดลอกและเผยแพร่

10 มกราคม 2562

ผู้ชม 2766 ครั้ง

Engine by shopup.com